Účinek kurkuminu zahanbil chemoterapii i ozařování na celé čáře

Dávnověké indické koření kurkuma opět útočí. Nová studie zjistila, že kurkumin, extrakt z kurkumy, selektivně a bezpečně usmrcuje rakovinné buňky způsobem, kterým to chemoterapie ani ozařování nedokáží.

Tato převratná studie, publikovaná v deníku Protirakovinový výzkum (Anticancer Research), odhaluje, jak v současnosti nejintenzivněji zkoumána protirakvinová látka na světě má schopnost zacílit přímo na zárodečné rakovinné buňky.

Ty jsou totiž jádrem zhoubnosti rakoviny. Další obrovskou výhodou kurkuminu je, že nemá téměř žádnou toxicitu pro zdravé buňky, které jsou nezbytné pro regeneraci tkání.

Jak kurkumin ničí rakovinné zárodečné buňky

Uvedená studie pod titulkem “Kurkumin a rakovinné zárodečné buňky: Kurkumin má asymetrický efekt na rakovinné a zdravé buňky” popisuje široké spektrum molekulárních mechanismů, kterými kurkumin útočí na rakovinu.

Konkrétně se zaměřuje na zárodečné rakovinné buňky (CSC). Ty tvoří jen malou část z nádoru, ale jsou schopny produkovat všechny ostatní rakovinné buňky v nádoru. To je činí extrémně smrtelnými.

Největším problémem konvenční léčby chemoterapií a ozařováním je, že tyto zárodečné rakovinné buňky jsou na uvedenou terapii rezistentní.

Dokonce i chirurgické odstranění nádoru dokáže vyprovokovat zmíněné buňky k vyšší aktivitě.

To je také důvod, proč po počátečním úspěchu konvenční léčby dochází k recidivě a návratu rakoviny.

Jelikož je tentokrát ale nový nádor vytvořen již převážně z těchto rezistentních zárodečných buněk, je jeho odstranění mnohem těžší než prvotního nádoru.

Studie popisuje 7 molekulárních mechanismů, kterými kurkumin zacílí a usmrtí zárodečné rakovinné buňky:

  1. Snižuje interleukin-6 (IL-6). Jde o potentia molekulu z řady cytokinů, která reguluje imunitu a záněty. Její nadbytek však vede k prorůstání zánětů do rakoviny. Kurkumin snižuje jeho tvorbu, což následně snižuje stimulaci CSC.
  2. Snižuje interleukin-8 (IL-8). Jde o další typ cytokinů. Ten se uvolňuje po smrti rakovinné buňky, následně stimuluje CSC znovu k obnově nádoru a zároveň vytváří odolnost vůči chemoterapii. Kurkumin snižuje jeho tvorbu jak přímo, tak nepřímo.
  3. Snižuje vazby na CXCR1 a CXCR2. Jde o bílkoviny, které ovlivňují buňky, včetně CSC. Kurkumin nejen blokuje tvorbu výše zmíněných cytokinů, ale i jejich vazbu na uvedené dvě bílkoviny.
  4. Reguluje WNT signální cesty. Tyto signální cesty regulují širokou škálu procesů během embryonálního vývoje. U rakoviny jsou však neregulované. Kurkumin má na ně opravný účinek.
  5. Reguluje Notch signální cesty. Notch signální cesty jsou aktivní při embryogeneze, ale jsou klíčové i při diferenciaci buněk, jejich dělení a programové smrti (apoptóze). Jsou důležité také pro normální buňky. Jejich nesprávné fungování je spojováno s více typy rakoviny. Ukázalo se, že kurkumin vede k potlačení nádorů podél těchto cest.
  6. Reguluje Hedgehogové signální cesty. Tyto signální cesty, vedle embryogeneze regulují i aktivitu normálních buněk. Jejich špatné fungování vede k více druhům rakoviny, včetně stimulace CSC a návratu nádorů po konvenční léčbě. Kurkumin ovlivňuje tato signální cesty několika různými mechanismy.
  7. Reguluje FAK / AKT / FOXo3A signální cesty. Podobně jako u předešlých cest, i tyto hrají klíčovou roli pro správnou funkci normálních buněk a stimulaci CSC při návratu rakoviny po chemoterapii. Kurkumin ničí CSC prostřednictvím snižování aktivity těchto signálních cest.

Formy konzumace kurkuminu

Kurkumin získáte buď konzumací koření kurkumy, nebo jako koncentrovaný výtažek ve formě doplňku stravy.

Závěr

Jak můžete vidět z uvedených sedmi příkladů, kurkumin poměrně komplexně ovlivňuje simultánní regulaci signálních cest.

Chemoterapie ani ozařování nejsou schopny dosáhnout takový delikátní a “inteligentní” účinek, protože se zaměřují primárně na rychle rostoucí buňky poškozováním DNA v citlivé fázi jejich dělení.

Dělají tak však bez ohledu na to, zda jde o nezhoubné, zdravé nebo maligní buňky.

Kurkumin, na druhé straně, se svojí cytotoxicitou zaměřuje pouze na nejnebezpečnější – zárodečné rakovinné buňky. Ty zdravé, včetně zdravých zárodečných buněk, nechává nepoškozené.


 Zdroj: Turmeric ‘s’ Smart Kill ‘Properties Put Chemo & Radiation To Shame

NEPŘEHLÉDNĚTE

loading…

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

1 odpověď

  1. 26.12.2019

    […] Cílený účinek kurkuminu zahanbil chemoterapii i ozařování na celé čáře  […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Spočítejte *