Věda potvrdila, že kurkuma je účinnější než 15 druhů léků

kurkumaKurkuma patří v současnosti mezi nejvíce zkoumané rostliny. Medicínské účinky v ní obsažených látek (primárně kurkumin) byly analyzovány ve více než 5600 vědeckých studiích.

Jeden z výzkumů této přímo posvátné rostliny odhalil přes 600 potenciálních preventivních a terapeutických aplikací, jakož i dalších 175 prospěšných psychologických efektů. Celá databáze s více než 1 600 vědeckými abstrakty o kurkumě je možné stáhnout v pdf formátu z tohoto místa.

Vzhledem k množství a hustotě výzkumů provedených na tomto pozoruhodném koření nepřekvapí, že stále více studií ji označuje za účinnější, než mnohé konvenční léky. Následuje seznam léků, které kukurma svými účinky výrazně předčila.

1/Lipitor/Atorvastatin (lék na cholesterol)

Studie z roku 2008, publikovaná v deníku Drugs in R & D (Léky ve výzkumu a vývoji) zjistila, že standardizovaný extrakt kurkuminoidy byl účinnější, nežlék Atorvastatin. Ten je určen k léčbě cév při ateroskleróze.

Kurkuminoidy dosahovaly lepších výsledků při snižování zánětů a odstraňování oxidačního stresu u cukrovkářů 2. typu.

2/Kortikosteroidy (steroidní léky)

Studie z roku 1999 publikována v deníku Phytoterapy Reasearch (Výzkum Fytoterapie) zjistila další pozoruhodný účinek primárního polyfenolů v kurkumě, barevného pigmentu kurkuminu. Ten se ukázal účinnější v porovnání se steroidními léky na chronickou atreriální unveitídu (zánětlivé onemocnění oka).

Také měl silnější efekt jako steroidy na komplikace způsobené transplantací plic.

3/Prozac/Fluorexetine a Imipramin (antidepresiva)

Studie z roku 2011 publikována v časopise Acta Poloniae Pharmaceutica ukázala kurkumin v příznivějším světle než klasická antidepresiva při potlačování depresivního chování v testovacím modelu na zvířatech.

4/Aspirin

Při studii z roku 1986 provedené jak ve zkumavkách, tak přímo na živých tkáních, publikované v deníku Arzneimittelforschung (Výzkum léčiv) se zjistilo, že kurkumin má podobné účinky proti srážlivosti krve jako Aspirin. Jeho použití u pacientů s rizikem trombózy se tak jeví nejen prospěšné, ale i bezpečnější než aspirin.

5 – 13/Protizánětlivé léky

(ibuprofen, sulindac, fenylbutazon, naproxen, indomethacin, diklofenac, dexamethason, celecoxib a tamoxifen)

Studie z roku 2004 publikována v žurnálu Oncogene (rakovinový gen) odhalila, že kurkumin, stejně jako resveratrol, byli efektivními alternativami uvedených výše léků při potlačování zánětů a aktivity dělení nádorových buněk.

14/Oxaliplatin (chemoterapie)

V roce 2007 byla v časopise International Journal of Cancer (Mezinárodní deník rakoviny) publikovaná zajímavá studie. Ta zjistila, že kurkumin měl lepší výsledky v potlačování růstu buněk kolorektální rakoviny v porovnání s oxaliplatinou.

15/Metformin (lék na cukrovku)

Studie z roku 2009 publikována v deníku Biochemistry and Biophysical Research Community (Vědecká komunita biochemie a biofyziky) objevila, jak může být kurkumin prospěšný při léčbě cukrovky.

Konkrétně tím, že aktivuje AMPK (zvyšuje zužitkování glukózy) a potlačuje expresi specifického genu odpovědného za snižování produkce glukózy v játrech.

Dokonce je kurkumin 500 až 100 000 krát silnější účinek než metformin při aktivaci AMPK a jeho konečném cíli – acetyl carboxylázy (ACC).

Další terapeutické přínosy kurkuminu

Mezi další pozoruhodné vlastnosti kurkuminu patří jeho účinky na typy rakoviny odolné vůči chemoterapii a radioterapii. V nejméně 54 studiích je zadokumentována schopnost kurkuminu navodit smrt rakovinných buněk.

Pokud vezmeme v úvahu historii kurkumy a její použití v jídle, i jako léku velkým množstvím kultur během tisíců let, odůvodňuje to její použití při alternativní léčbě rakoviny.

Nebo ještě lépe – konzumujte kurkumu každý den v malých množstvích v podobě příchutě do jídel. Díky tomu nebude v budoucnu potřeba třeba její vysoké dávky při těžkých onemocněních, kterým dokáže předejít.

Pravidelně vyživovat své tělo, namísto následného léčení, by mělo být konečným cílem zdravého stravování.


Zdroj: Science Confirms Turmeric As Effective As 14 Drugs

NEPŘEHLÉDNĚTE

loading…

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Počet komentářů: 3

  1. 5.9.2017

    […] Kurkuma však vedle toho disponuje i řadou léčivých účinků. Díky těmto svým vlastnostem se používá k léčbě různých onemocnění už po celá staletí. […]

  2. 25.1.2019

    […] jsou totiž jádrem zhoubnosti rakoviny. Další obrovskou výhodou kurkuminu je, že nemá téměř žádnou toxicitu pro zdravé buňky, které jsou nezbytné pro regeneraci […]

  3. 27.1.2020

    […] Věda potvrdila, že kurkuma je účinnější než 15 druhů léků […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Spočítejte *

AlternativníMagazín.cz na Facebooku