Tento vitamín je chybějícím článkem mezi stravou, nemocí a smrtí


Většina lidí nikdy neslyšela o tomto vitamínu. Je vzácný v západní stravě a nezískal si velkou pozornost mainstreamových médií.

Nicméně, tato silná výživná látka hraje klíčovou roli v mnoha zdravotních aspektech. Ve skutečnosti může být jen „chybějícím článkem“ mezi stravou a několika smrtelnými chorobami.

Co je vitamín K

Tento vitamin byl objeven v roce 1929 jako základní živina pro srážlivost krve. První objev byl zaznamenán v německém vědeckém časopise, ve kterém ho nazývali „Koagulationsvitamin“. Je to místo, odkud vitamin K přichází.

Objevil ho také legendární zubař Weston Price, který cestoval po světě na počátku 20. století a zkoumal vztah mezi stravou a onemocněním u různých populací.

Zjistil, že neprůmyslná strava byla dobrá v některých neurčených živinách, které lidem poskytovaly ochranu proti zubnímu kazu a chronickými onemocněními. Odkazoval se na tuto záhadnou živinu jako Aktivátor X, ale nevěřil, že by to mohl být vitamin K2.

Existují dvě hlavní formy vitaminu K, a to K1 (fylochinon), nacházející se v rostlinných potravinách, jako je listová zelenina a vitamin K2 (menachinon), vyskytující se v potravinách živočišného původu a ve fermentovaných potravinách.

Vitamin K2 můžeme rozdělit do několika podtypů, ale nejdůležitější z nich jsou MK-4 a MK-7.

Jak vitamíny K1 a K2 účinkují

Vápník je neuvěřitelně důležitý minerál.

Je to víc než jen stavební materiál pro kosti a zuby, hraje klíčovou roli ve všech druzích biologických procesů.

Hlavní funkcí vitaminu K je modifikace bílkovin za účelem dosažení požadované schopnosti vázat vápník. Tímto způsobem aktivuje vlastnosti bílkovin vážících vápník.

Nicméně role vitamínů K1 a K2 jsou zcela odlišné a mnozí se domnívají, že by měly být klasifikovány jako zcela samostatné živiny.

Vitamín K1 se používá při aktivaci bílkovin vážících vápník v játrech, které se podílejí na srážení krve a vitamin K2 se používá při aktivaci bílkovin, které řídí vápník v těle.

Vitamín K2 může předcházet onemocnění srdce

Vápník nahromaděný v cévách kolem srdce představuje obrovský rizikový faktor pro onemocnění srdce. Z tohoto důvodu, cokoliv, co může snížit tuto akumulaci vápníku může pomoci zabránit onemocnění srdce.


Rotterdamská studie odhalila, že ti, kteří měli nejvyšší příjem vitaminu K2 měli o 52 % menší pravděpodobnost vzniku kalcifikace cév a o 57 % menší riziko úmrtí na srdeční onemocnění po dobu více než 7 až 10 let.

Jiná studie, zahrnující 16 057 žen, zjistila, že účastníci s nejvyšším příjmem vitamínu K2 měli mnohem nižší riziko vzniku srdečních onemocnění. Na každých 10 mikrogramů K2 spotřebovaných na den se riziko srdečních onemocnění snížilo o 9 %. Vitamin K1 neměl žádný vliv na žádnou z těchto studií.

Nicméně, mějte na paměti, že uvedené studie jsou tzv. pozorovací, což znamená, že nemohou prokázat příčinnou souvislost. Bohužel, jen málo provedených studií používalo vitamin K1, který se zdá být neúčinný. Zoufale potřebujeme některé dlouhodobě kontrolované studie na vitamin K2 a srdeční onemocnění.

Existuje velká pravděpodobnost biologického mechanismu pro jeho účinnost a silná korelace v pozorovacích studiích.

Důležitost této skutečnosti nelze podceňovat… kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou smrti. V roce 2012 v důsledku těchto onemocnění zemřelo 14 milionů lidí.

Vitamín K2 může zlepšit zdraví kostí a snižuje riziko osteoporózy

Osteoporóza (v překladu „porézní“ kosti) představuje běžný problém v západních zemích. Je zvláště častá u starších žen a silně zvyšuje riziko zlomenin.

Jak bylo uvedeno výše, vitamin K2 hraje klíčovou roli v metabolismu vápníku, hlavního minerálu nacházejícího se v kostech. Vitamin K2 aktivuje činnost vápníku dvou bílkovin s názvem MGP (Matrix gla protein) a osteokalcin, které pomáhají vytvářet a chránit kosti.

Zajímavé je, že existuje dost důkazů z kontrolovaných studií, které poukazují na velké výhody vitaminu K2 pro zdraví kostí.

Tříletá studie, zahrnující 244 žen po menopauze, zjistila, že ty ženy, které užívaly výživové doplňky vitaminu K2 měli mnohem menší pokles hustoty kostního materiálu v souvislosti s věkem.

Dlouhodobé studie u japonských žen prokázaly podobné výsledky, ačkoli ony používali velmi vysoké dávky vitaminu K2.

Z 13 studií pouze jedna neprokázala významné zlepšení. Sedm z těchto studií hlásili, že vitamín K2 snížil zlomeniny páteře o 60 %, zlomeniny kyčlí o 77 % a všechny zlomeniny o 81 %.


V souladu s těmito zjištěními Japonci oficiálně doporučili doplňovat vitamin K pro prevenci a léčbu osteoporózy.

Nicméně, někteří odborníci o tom nejsou přesvědčeni. Dvě uskutečněné studie dospěli k závěru, že neexistuje dost důkazů, aby se vitamin K doporučoval pro tento účel.

Vitamin K2 může zlepšit zdraví zubů

Odborníci uvažují nad tím, že vitamin K2 může mít vliv na zdraví zubů. Nicméně nebyla provedena žádná studie u lidí, která by otestovala jeho funkci přímo.

Na základě studií provedených na zvířatech a skutečnosti, že vitamín K2 je důležitý při metabolismu kostí můžeme předpokládat, že má vliv i na zdraví zubů.

Jednou z hlavních regulačních bílkovin v zubní péče je osteokalcin, stejná bílkovina, která je rozhodující při metabolismu kostí a kterou aktivuje vitamin K2.

Osteokalcin spouští mechanismus, který stimuluje růst nového dentinu, představujícího tkáň pod zubní sklovinou. Důležitou roli při tom hrají i vitaminy A a D, které účinkují spolu s vitaminem K2.

Vitamin K2 může pomoci v boji proti rakovině

Rakovina je nejčastější příčinou úmrtí v západních zemích. I přesto, že moderní medicína objevila mnohé způsoby, jak ji léčit, nové a nové případy rakoviny se objevují stále častěji.

Proto je hledání účinných preventivních strategií nanejvýš důležité.

Je zajímavé, že byly provedeny některé studie na vitamin K2 v boji s rakovinou. Dvě klinické studie naznačují, že vitamín K2 snižuje recidivu rakoviny jater a prodlužuje dobu přežití.

Pozorovací studie u 11 000 mužů zjistili, že vysoký příjem vitaminu K2 byl spojen s 63 % nižším rizikem pokročilého karcinomu prostaty. Vitamin K1 neměl žádný vliv. Doufejme, že v blízké budoucnosti bude realizovaných více studií na toto téma.

Potraviny bohaté na vitamin K2

Lidé mohou částečně přeměňovat vitamíny K1 a K2 v těle. Je to užitečné, protože množství vitaminu K1 v typické stravě je desetinásobkem vitaminu K2.

Nicméně, současné důkazy nasvědčují tomu, že proces přeměny je neefektivní, protože mnohem více zdravotních přínosů vitaminu K2 získáme, pokud ho konzumujeme přímo.

Vitamin K2 také vytvářejí střevní bakterie v tlustém střevě a existují určité důkazy o tom, že širokospektrální antibiotika mohou přispívat k nedostatku vitaminu K2.

Bohužel, průměrný příjem této důležité živiny je neuvěřitelně nízký v moderní stravě. Vitamin K2 se převážně vyskytuje v potravinách živočišného původu a ve fermentovaných potravinách, které většina lidí hodně nejí.

Mezi bohaté živočišné zdroje patří mléčné výrobky z mléka od volně pasoucích se krav, játra a další orgány, jakož i vaječné žloutky.

Vitamin K je rozpustný v tucích, což znamená, že nízkotučné a libové živočišné produkty ho hodně neobsahují.

Živočišné produkty obsahují MK-4 podtyp, zatímco fermentované potraviny, jako jsou zelí, natto a miso obsahují více delších podtypů, MK-5 až MK-14.

Pokud jsou pro vás tyto potraviny nedostupné, vhodnou alternativou může být doplnění ve formě výživových doplňků. Zdravotní přínosy vitaminu K2 se zvýší v kombinaci s vitaminem D, protože oba vitamíny mají synergické účinky.

Závěr

V budoucnu je zapotřebí několik studií o vitaminu K2, které by podrobněji prozkoumali všechny jeho zdravotní přínosy pro lidský organismus.

Mohl by zachránit množství lidských životů.


 

NEPŘEHLÉDNĚTE

loading…

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Spočítejte *