11 závažných důvodů proč by děti do 12 let neměly používat smartphony ani tablety

deti-a-smartfony1Technologie se stále rozvíjí a již několik let nám umožňuje žít pohodlnější život. Víte ale, co tyto mobilní zařízení způsobují dětem? 

Děti by měly mít zamezen přístup k zařízením jako mobilní telefony, tablety a podobně. Tyto technologie mají na děti 4 až 5 krát více nepříznivý dopad než běžné televizory. To u nich může vést k vývojovým poruchám.

Mnoho studií poukazuje na to, že dané technologie dětské zdraví poškozují. Přesto mnozí dospělí svým ratolestem nadále k těmto zařízením umožňují neomezený přístup.

Nejen děti, ale dokonce i batolata se dnes noří do virtuálního světa, což je ochuzuje o kriticky důležité faktory pro jejich správný vývoj, chování a učení.

Následuje 11 důvodů, proč byste své děti měli držet pryč z dosahu elektronických zařízení.

1/ Rychlý růst mozku

Mezi narozením a 2 lety se objem mozku dítěte ztrojnásobí a pokračuje v rapidním rozvoji až do věku 21 let. Časný vývoj mozku je ovlivňován pobídkami z prostředí, respektive jejich nedostatkem.

Mozek vystaven nadměrnému používání těchto technologii ukázal později sklony k nedostatku pozornosti, opožděnému kongnitivnímu vývoji, poškození intelektu, zvýšení impulzivity a snížení schopnosti samoregulace.

2/ Zpomalený vývoj

Mobilní technologie omezují pohyb dětí, což zpomaluje jejich vývoj. 1 ze 3 dětí přichází do školy s opožděným mentálním vývojem, což nepříznivě ovlivňuje jejich akademické pokroky. Pohyb posiluje pozornost a schopnost učit se. Pokud se používají technologie před 12. rokem života, má to na děti neblahý vliv.

3/ Epidemie“ obezity

Děti, kterým je dovoleno mít ve své dětském pokoji elektronická zařízení, mají o 30% vyšší riziko obezity. V USA a Kanadě je každé třetí dítě obézní. Evropa je v tomto rychle dohání. U 30 % obézních dětí dochází k rozvoji cukrovky.

Obézní lidé mají mnohem větší riziko infarktu a mozkové mrtvice. To výrazně zkracuje jejich věk dožití. Děti 21. století mohou být první generací, která nepřežije vlastní rodiče.

4/ Nedostatek spánku

60 % rodičů u svých dětí nekontroluje používání mobilních technologií. 75 % dětí má povoleno je používat v dětských pokojích. Uvedených 75% dětí má permanentně nedostatek spánku a to až do té míry, kdy to ovlivňuje jejich známky ve škole.

5/ Duševní onemocnění

Nadužívání technologii je příčinným faktorem mnoha duševních chorob jako deprese, úzkost, poruchy navazování vztahů, nedostatek pozornosti, autismus, bipolární porucha, psychóza a problémové dětské chování. Dnes má 1 ze 6 dětí nějaký problém s duševním zdravím.

6/ Agresivita

Násilí v médiích vyvolává agresivitu i u dětí. Mnohé hry v mobilech jsou násilného nebo sexuálního charakteru, což má na děti stejně nepříznivý vliv. V USA je již násilí v médiích charakterizováno jako riziko pro veřejné zdraví, protože přímo ovlivňuje agresivitu dětí.

Je registrováno stále častější používání donucovacích prostředků a odlučovacích místností na zvládání agresivních projevů dětí.

7/ Digitální demence

Média zobrazující rychlý pohyb dokážou vyvolat nedostatek pozornosti a sníženou koncentraci.
Zhoršují paměť tím, že mozek si přeuspořádává neuronová spojení v přední mozkové kůře. Děti, které nedokáží koncentrovat svou pozornost, se nedokážou ani učit.

8/ Závislost

Když rodiče vystavují děti většímu množství technologii, sami se od nich odpoutávají. Při absenci vazby rodiče a dítěte, se dítě váže na zařízení. To následně vede k závislosti. 1 z 11 dětí ve věku 8 až 18 let je dnes závislých na technologiích.

9/ Emise elektromagnetického záření

V květnu 2011 zařadila světová zdravotnická organizace (WHO) mobilní telefony do rizikové kategorie 2B (možný karcinogen) právě kvůli jejich radiačním emisím.

 V roce 2013 doktor Anthony Miller z Univerzity v Torontu, Fakulty veřejného zdraví, na základě výzkumu doporučil, aby frekvence mikrovlnného záření byly zařazeny do kategorie 2A (pravděpodobně karcinogenní).

10/ Neudržitelnost

Způsob, jakým jsou dnes děti vychovávány a vyučované v oblasti technologii, je neudržitelný. Děti budoucnosti bohužel nebudou, protože neexistuje budoucnost pro děti, které technologie využívají až příliš.

11/ Zátěž pro oči

Je běžné, že u dětí, které se celé hodiny dívají na obrazovku, se rozvine onemocnění zraku. Říká se také, že trpí syndrome počítačového vidění. Nedávno proběhla médii zpráva, že je dnes o 30% více krátkozrakých dětí.

Příčinou je jednak dlouhodobé koukání do blízka a také nedostatek denního světla, protože děti sedí doma u obrazovek namísto hraní se venku. Problémem se zrakem u dětí dokážete předejít tak, že jim budete limitovat čas jejich sledování na 30 minut denně.


Zdroj: 11 Reasons Why Children under the Age of 12 Should not Use Handheld Devices

NEPŘEHLÉDNĚTE

loading…

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Spočítejte *