Proč nepít vodu z PET lahví? Pokud ne kvůli přírodě, tak pro tohle určitě

Němečtí výzkumníci objevili v 18 různých vzorcích balených vod endokrinní disruptory, které mohou nepříznivě ovlivnit reprodukční orgány. Z až 24.520 podezřelých chemikálií nacházejících se ve vodě z...