Superpotravina na hormonální nerovnováhu, úzkost, únavu, spánek i libido

Maca prášek je úžasným mixem vlákniny, sacharidů, minerálů a vitamínů, kterou staří Inkové konzumovali vždy před bojem. Pomáhala jim totiž zvýšit jejich bojovného ducha, výdrž a sílu....