Věda potvrdila, že kurkuma je účinnější než 15 druhů léků

FacebookTwitterGoogle+Email

kurkumaKurkuma patří v současnosti mezi nejvíce zkoumané rostliny. Medicínské účinky v ní obsažených látek (primárně kurkumin) byly analyzovány ve více než 5600 vědeckých studiích.

Jeden z výzkumů této přímo posvátné rostliny odhalil přes 600 potenciálních preventivních a terapeutických aplikací, jakož i dalších 175 prospěšných psychologických efektů. Celá databáze s více než 1 600 vědeckými abstrakty o kurkumě je možné stáhnout v pdf formátu z tohoto místa.

Vzhledem k množství a hustotě výzkumů provedených na tomto pozoruhodném koření nepřekvapí, že stále více studií ji označuje za účinnější, než mnohé konvenční léky. Následuje seznam léků, které kukurma svými účinky výrazně předčila.

1/Lipitor/Atorvastatin (lék na cholesterol)

Studie z roku 2008, publikovaná v deníku Drugs in R & D (Léky ve výzkumu a vývoji) zjistila, že standardizovaný extrakt kurkuminoidy byl účinnější, nežlék Atorvastatin. Ten je určen k léčbě cév při ateroskleróze.

Kurkuminoidy dosahovaly lepších výsledků při snižování zánětů a odstraňování oxidačního stresu u cukrovkářů 2. typu.

2/Kortikosteroidy (steroidní léky)

Studie z roku 1999 publikována v deníku Phytoterapy Reasearch (Výzkum Fytoterapie) zjistila další pozoruhodný účinek primárního polyfenolů v kurkumě, barevného pigmentu kurkuminu. Ten se ukázal účinnější v porovnání se steroidními léky na chronickou atreriální unveitídu (zánětlivé onemocnění oka).

Také měl silnější efekt jako steroidy na komplikace způsobené transplantací plic.

3/Prozac/Fluorexetine a Imipramin (antidepresiva)

Studie z roku 2011 publikována v časopise Acta Poloniae Pharmaceutica ukázala kurkumin v příznivějším světle než klasická antidepresiva při potlačování depresivního chování v testovacím modelu na zvířatech.

4/Aspirin

Při studii z roku 1986 provedené jak ve zkumavkách, tak přímo na živých tkáních, publikované v deníku Arzneimittelforschung (Výzkum léčiv) se zjistilo, že kurkumin má podobné účinky proti srážlivosti krve jako Aspirin. Jeho použití u pacientů s rizikem trombózy se tak jeví nejen prospěšné, ale i bezpečnější než aspirin.

5 – 13/Protizánětlivé léky

(ibuprofen, sulindac, fenylbutazon, naproxen, indomethacin, diklofenac, dexamethason, celecoxib a tamoxifen)

Studie z roku 2004 publikována v žurnálu Oncogene (rakovinový gen) odhalila, že kurkumin, stejně jako resveratrol, byli efektivními alternativami uvedených výše léků při potlačování zánětů a aktivity dělení nádorových buněk.

14/Oxaliplatin (chemoterapie)

V roce 2007 byla v časopise International Journal of Cancer (Mezinárodní deník rakoviny) publikovaná zajímavá studie. Ta zjistila, že kurkumin měl lepší výsledky v potlačování růstu buněk kolorektální rakoviny v porovnání s oxaliplatinou.

15/Metformin (lék na cukrovku)

Studie z roku 2009 publikována v deníku Biochemistry and Biophysical Research Community (Vědecká komunita biochemie a biofyziky) objevila, jak může být kurkumin prospěšný při léčbě cukrovky.

Konkrétně tím, že aktivuje AMPK (zvyšuje zužitkování glukózy) a potlačuje expresi specifického genu odpovědného za snižování produkce glukózy v játrech.

Dokonce je kurkumin 500 až 100 000 krát silnější účinek než metformin při aktivaci AMPK a jeho konečném cíli – acetyl carboxylázy (ACC).

Další terapeutické přínosy kurkuminu

Mezi další pozoruhodné vlastnosti kurkuminu patří jeho účinky na typy rakoviny odolné vůči chemoterapii a radioterapii. V nejméně 54 studiích je zadokumentována schopnost kurkuminu navodit smrt rakovinných buněk.

Pokud vezmeme v úvahu historii kurkumy a její použití v jídle, i jako léku velkým množstvím kultur během tisíců let, odůvodňuje to její použití při alternativní léčbě rakoviny.

Nebo ještě lépe – konzumujte kurkumu každý den v malých množstvích v podobě příchutě do jídel. Díky tomu nebude v budoucnu potřeba třeba její vysoké dávky při těžkých onemocněních, kterým dokáže předejít.

Pravidelně vyživovat své tělo, namísto následného léčení, by mělo být konečným cílem zdravého stravování.


VELMI NÁS POTĚŠÍTE, KDYŽ NAŠI STRÁNKU PODPOŘÍTE A DÁTE NÁM LIKE.

Zdroj: Science Confirms Turmeric As Effective As 14 Drugs

Mohlo by se vám líbit...

AlternativníMagazín.cz na Facebooku

error: Content is protected !!